Astaras, Dr. Christos

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Drillen (Mandrillus leucophaeus) er en truet, terrestrisk primat, der er endemisk til de nedre guineanske regnskove mellem floderne Cross og Sanaga og på øen Bioko i Centralafrika. Sjældent undersøgt i naturen, er artens nuværende status og økologiske behov dårligt forstået. Bogen præsenterer data om borekost, frøhåndtering, gruppestørrelse og struktur og bevaringsstatus fra en undersøgelse i Korup National Park, Cameroun. Økologiske fund sammenlignes med rapporter fra borets eneste congener - mandrillen (M. sphinx). Trusler mod artens overlevelse vurderes, og der foreslås...

€32,00