minedrift og metallurgi

minedrift og metallurgi

Allerede i 1765 blev det første mineakademi i verden grundlagt med det tekniske universitet i Freiberg. Minedrift og metallurgi beskæftiger sig med udvinding af mineralressourcer såsom råolie, naturgas, uran eller stenkul. Guld og sølv undersøges også her som energibærere. Båndbredden i kategorien spænder fra overvejelse af passende råstofforekomster til minedrift og udvindingsprocesser af materialerne. Materialer undersøges her såvel som kemiske og fysiske fundamentaler. Under hensyntagen til miljøaspekter er dette område af stor betydning, især i den nuværende tid. Få et indblik i emnet ved hjælp af vores repertoire af faglitteratur. Hvis du selv ønsker at udgive faglitteratur i denne kategori, hjælper vi dig gerne med vores ekspertise.

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Kul er blevet udvundet og udvundet på verdensplan i nogen tid. Dette råmateriale, der er blevet beskrevet som industrialiseringens motor, bruges hovedsageligt til elproduktion og stålproduktion og giver lande med tilstrækkelige reserver en vigtig position i verdensøkonomien ved at kunne producere deres egen energi. Tyskland er et af de lande med de højeste kulreserver i verden. RAG Deutsche Steinkohle er en del af RAG Aktiengesellschaft-gruppen og er ansvarlig for fremme af tysk stenkul på vegne af den offentlige sektor. Virksomheden...

€39,90