retspraksis

retspraksis

Som kommende eller allerede arbejdende advokat bruger du meget tid på at læse speciallitteratur og kommentarer. Det er vigtigt at kende de gældende love, men ikke nær nok til at kunne anvende og håndhæve dem, så man også skal overveje deres fortolkning og gældende retspraksis. Det gælder både advokater og dommere. Så hold dig opdateret og uddyb din viden! Hos Optimidien finder du juridisk litteratur fra alle områder af retspraksis, fra offentligret til privatret, erhvervsret, skatteret til strafferet og international ret. Kunne du tænke dig at udgive en juridisk bog? Så send os dit manuskript og drag fordel af vores mange års erfaring inden for juridisk litteratur.

Mening 1 så længe 12 fra 35 artikel

Das Medium des Rechts ist seine Sprache: Ohne Wörter und Sätze kein Paragraph und kein Gesetzbuch, kein anwaltlicher Schriftsatz und kein richterliches Urteil. Die Juristerei ist im Kern ein Kampf um Begriffe. Der diesjährigen Aufsatzwettbewerb lädt dazu ein, Rechtssprache einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten: In welcher Sprache sollen Gesetze formuliert sein? Mit welcher Sprache sollen Juristen Recht denken, finden und sprechen? Konkret: Ist die Rechtsprache eine Fachsprache, die nur Eingeweihten zugänglich ist und sein soll? Oder können und...

€34,90

Det centrale emne for denne undersøgelse er direktiv 2011/24/EU om udøvelse af patienters rettigheder i grænseoverskridende sundhedsydelser, som kodificerer principperne i EF-Domstolens retspraksis om grænseoverskridende sundhedsydelser. Denne undersøgelse undersøger, i hvilket omfang det lykkes direktivet at skabe balance mellem medlemsstaternes interesser i at opretholde funktionaliteten og overkommeligheden af ​​deres sundhedssystemer, patienternes interesser i retssikker, EU-dækkende brug af sundhedstjenester og EU's mål om et europæisk indre marked for sundhedsydelser at realisere, at skabe. Detaljer Titel: Grænseoverskridende patientmobilitet i det indre marked...

€39,90

Manche Auseinandersetzungen innerhalb einer Zivilgesellschaft werden schnell sehr emotional geführt und ziviler Ungehorsam wird als probates und/oder (einzig?) effektives Mittel zum Erreichen oder zur Abwehr bestimmter Ziele angesehen. Hierfür stehen etwa die „68er“, „Brokdorf“, „Gorleben“, „Hambacher Forst“, „Black Lives Matter“, „Fridays for Future“ und ganz aktuell die Aktionen der „Letzten Generation“. Personen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen begegnen sich nicht nur friedlich und unvoreingenommen im Diskurs. Die Grenzen des Rechtsstaats werden ausgetestet. Doch wo verlaufen sie? Wahrnehmung berechtigter Interessen durch friedliche Sitzblockade...

€34,90

Traditionelt gælder varemærkerettigheder ensartet for hele det beskyttede område, som de er tildelt. Dette princip står over for nye udfordringer i tilfældet med EF-varemærket på EU's territorium. Nærværende afhandling undersøger konflikten mellem territorialt divergerende opfattelser af trafik i Europa og omfanget af en krænkelse af et fællesskabsvaremærke. Forfatteren går ind i de forskellige lovovertrædelser og præciserer relevansen af ​​den konkrete trafikopfattelse. Endvidere beskæftiger forfatteren sig med princippet om fælles varemærkets enhed på krænkelsesniveauet og anfører, at dette ikke er obligatorisk....

€49,90

Det nuværende 12. bind af publikationsserien for Hessian Lawyers' Foundation er baseret på en essaykonkurrence for studerende, der blev annonceret af fonden i 2020 om emnet "LegalTech: Forbandelse eller velsignelse for advokatbranchen? Hvis jura er automatiseret - hvad betyder det for advokaterhvervet?” Christian Solmecke, LL.M., administrerende direktør for det cloud-baserede advokatfirma management software Legalvisio og en af ​​de mest fremtrædende advokater inden for digitalisering, udvalgte værkerne samlet i dette bind. Foundation of the Hessian Lawyers' Association tildelte hende en pengepræmie...

€34,90

Det nuværende bind 11 af publikationsserien for Foundation of the Hessian Lawyers' Association er baseret på en studerendes essaykonkurrence, som fonden annoncerede i 2019 om emnet "Meget ståhej om ingenting? Et fyrværkeri af argumenter om kollektiv afstraffelse i sporten”. Prof. Dr. Anne Jakob, specialadvokat for idrætsret, og Dr. Jörg Dauernheim, medredaktør af "Reichert-Handbuch des Vereins- und Verbandsrechtes", udvalgte de fire her præsenterede værker blandt de mange indlæg fra hele Tyskland i essaykonkurrencen; fonden for den hessiske advokatforening har tildelt dem...

€34,90

Fonden af ​​den hessiske advokatforening har i 10 år afholdt en essaykonkurrence for studerende om aktuelle juridiske emner. Antallet af indsendte værker, men især deres høje kvalitet, bekræfter vores bekymring for at tilbyde studerende et passende forum og sende hessiske impulser ud i den juridiske verden. Vi er glade for, at nogle af emnerne i de tidligere konkurrencer og de indsendte værker nu har fået betydning langt ud over Hessen. Med forskellige bidrag til de spørgsmål, vi havde annonceret, var...

€189,90

Det nuværende bind 10 af publikationsserien af ​​Foundation of the Hessian Lawyers' Association er baseret på en studerende essaykonkurrence, der blev annonceret af fonden i 2018 om emnet "Forslag til reform af asyllovgivningen i Tyskland". Advokat Prof. Dr. Roland Fritz, M.A., tidligere præsident for forvaltningsdomstolen i Frankfurt am Main, og Dr. Stefan Fuhrmann, Chief Magistrate Director og leder af det juridiske kontor i Frankfurt am Main, udvalgte de syv værker, der blev præsenteret her af de ni prisvindere, blandt de...

€39,90

Det nuværende bind 9 af publikationsserien for Foundation of the Hessian Lawyers' Association er baseret på en studerendes essaykonkurrence udskrevet af fonden i 2017 om emnet "Hjælp - min dommer bærer en burka". Dr. Klaus Maier, dommer ved Frankfurt am Main Higher Regional Court, udvalgte de syv værker, der præsenteres her, blandt de mange indlæg fra hele Tyskland i essaykonkurrencen; Foundation of the Hessian Lawyers' Association tildelte den en pengepris og er glad for at gøre dette bind tilgængeligt for...

€34,90

Efter at nogle af de store krigsforbrydere i det 20. århundrede var blevet retsforfulgt for forbrydelser mod freden ved de internationale militærtribunaler i Nürnberg og Tokyo efter Anden Verdenskrig, forsvandt den såkaldte 'moder til alle forbrydelser' fra den internationale scene lige så hurtigt, som det var dukket op før. Dette antydede, at domfældelsen af ​​højtstående statsembedsmænd for illegitim magtanvendelse mod andre lande ville forblive en engangsbegivenhed i menneskehedens historie. Det var først i 2010, at forsamlingen af ​​stater, der deltager...

€69,90

Det nuværende bind 8 af publikationsserien for Foundation of the Hessian Lawyers' Association er baseret på en essaykonkurrence udskrevet af fonden i 2016 om emnet "Internetkriminalitet boomer - trænger straffeloven til en opdatering? " Dr. Benjamin Krause, offentlig anklager ved Central Office for Combating Cybercrime (ZIT) i den almindelige offentlige anklagemyndighed i Frankfurt am Main, udvalgte de seks værker, der præsenteres her, blandt de mange indlæg fra hele Tyskland i essaykonkurrencen; Foundation of the Hessian Lawyers' Association tildelte den en...

€34,90

Med loven til yderligere at lette omstruktureringen af ​​virksomheder (ESUG) havde lovgiveren sat sig for at underkaste den tyske insolvenslovgivning, som systemisk er rettet mod opløsning og likvidation, for en ny omstruktureringskultur. Nærværende undersøgelse bidrager til den juridiske diskussion om de problemstillinger, der rejses i denne sammenhæng og undersøger især spørgsmålet om, hvorvidt konkursretsreformen har skabt lettere vilkår for overtagelse af virksomheder ud over retssikre og planlægningssikre rammer for succesfuld virksomhed. omstrukturering. Efter præsentation og evaluering af udvalgte procedurer, reformundersøgelser...

€59,90