pædagogik

pædagogik

Leder du efter speciallitteratur til dit forskningsarbejde eller uddannelsespraksis? Så gennemse denne kategori for passende litteratur. I denne afdeling finder du nationale og internationale publikationer fra områderne uddannelse, metode, uddannelseshistorie, uddannelsesteori, didaktik, pædagogisk psykologi, erhvervsuddannelse, voksenuddannelse, oplevelsesuddannelse, medieundervisning og socialisering. Vores litteratur henvender sig til pædagogiske fagfolk, studerende, praktikanter, forældre, lærere og alle interesserede. Kunne du også tænke dig at udgive dit arbejde, afhandling, speciale eller fagbog inden for uddannelsesområdet? Så send os dit manuskript og drag fordel af vores mange års erfaring med at udgive sofistikeret, udtryksfuld og medieeffektiv faglitteratur.

Mening 1 så længe 8 fra 8 artikel

Elevernes uddannelsesmæssige succes er indiskutabelt tæt forbundet med sunde, motiverede lærere: sundheden for alle involverede i undervisningsprocessen fremmer kvaliteten af ​​skolerne. I arbejdsmedicin er der et stigende indtryk af, at især lærere ofte betegner sig selv som udbrændte. Formålet med arbejdet er at udvikle et undersøgelsesinstrument i forbindelse med sundhedsfremme for lærere, hvormed der kan skabes en individuel ressourceanvendelsesprofil til opretholdelse og fremme af sundhed. Hvis læreren bruger de ressourcer, de har til rådighed, kan de bedre bevare deres helbred....

€44,90

Fokus for dette arbejde er overførslen af ​​konventionelle lærings- og undervisningsmodeller eller almindelige undervisningsmetoder fra klasseundervisning til det virtuelle område. Ud over den teoretiske gennemgang af dette emne, som omfatter et nærmere kig på virtualitetsbegrebet, præsenteres en mulig form for en sådan overførsel fra konventionelle til virtuelle læringsmiljøer fra praksis ved hjælp af et casestudie fra museumssektoren. Grundlaget herfor er Det Virtuelle Antikvitetsmuseum i Göttingen (VIAMUS), der så at sige er baseret på læringsudstillingens konventionelle didaktiske model eller kan forstås...

€59,90

Hvordan skal læringsobjekter udvælges, så de kan udvikle den menneskelige evne, der er nødvendig for aktivt at være med til at forme elevernes liv og arbejdsmiljø? Dette speciale præsenterer en model, der kan bruges til bedre at udnytte de frihedsgrader, der blev overført til lærere i erhvervsuddannelsessystemet gennem introduktionen af ​​læringsfelterne, og som dermed ville tilskynde til yderligere pensuminterventioner og diskussioner. Detaljer Titel: Læringsfelter som en repræsentation af arbejds- og livsverdenen Undertitel: En dynamisk model for pensumkonstruktion og indholdsvalg til...

€39,90

I sit arbejde præsenterede forfatteren først det væsentlige i Maria Montessori og Emmi Piklers teori, empiri og metode. I den praktiske del viser hun, hvordan disse metoder bruges i dag, baseret på observationer i en vuggestue og et interview med en børnehavelærer. Arbejdet er derfor interessant for pædagoger, men også for forældre, der har børn i institutioner, der arbejder efter Montessori og/eller Pikler. I den sidste del sættes sammenhængen mellem Montessori og Piklers teori og pædagogik og resultaterne af nyere...

€14,90

€24,90

-40%

Videnskabelige fænomener er en del af børns hverdag. Siden PISA er videnskabelig uddannelse blevet stadig vigtigere, selv i folkeskolen. På Flensborg Universitet er videreuddannelseskonceptet "Eksperiment gør dig klog" udviklet med det formål at videreuddanne grundskolelærere inden for naturvidenskab og teknologi med henblik på kompetent at kunne ledsage forskningsbaseret eksperimentering i dagtilbud. centre. Denne undersøgelse, som en accepteret afhandling ved Flensborg Universitet, undersøger, i hvilket omfang videreuddannelsesforløbene kan igangsætte og understøtte kompetenceudvikling hos deltagerne. Grundskolelærerne blev over en periode på seks...

€39,90

Unge udvikler ikke kun forskellige begreber om femininitet og maskulinitet i skolen, de arrangerer dem også i en hierarkisk rækkefølge. Dette fører til privilegier, diskrimination og udelukkelse. Denne bog viser, hvordan en kønsorden forhandles blandt unge i skolen, som på den ene side vidner om en lang række kønsbegreber, men på den anden side er resultatet af en standardisering baseret på sociale stereotyper. Forfatteren baserer sine afhandlinger på observationer og interviews fra to feltstudier i Mellemamerika og lader gentagne gange...

€34,90

I sit arbejde præsenterede forfatteren først det væsentlige i Maria Montessori og Emmi Piklers teori, empiri og metode. I den praktiske del viser hun, hvordan disse metoder bruges i dag, baseret på observationer i en vuggestue og et interview med en børnehavelærer. Arbejdet er derfor interessant for pædagoger, men også for forældre, der har børn i institutioner, der arbejder efter Montessori og/eller Pikler. I den sidste del sættes sammenhængen mellem Montessori og Piklers teori og pædagogik og resultaterne af nyere...

€24,90

Ifølge Federal Center for Health Education (BZgA) er omkring 5 millioner mennesker i Tyskland udsat for skadelig støj på deres arbejdsplads, hvilket i mange tilfælde fører til sekundære sygdomme. Men ville vi også tænke på lærerfaget med sådan en udtalelse? De maksimale værdier, der anbefales for mental aktivitet ifølge DIN, er 35 til 45 dB(A); faktisk blev der målt støjniveauer på op til 80 dB i skoleklasser. Disse fysiske målte værdier giver dog endnu ingen information om, hvorvidt lyden faktisk...

€24,90