Instrumentet til professionel supervision

 • ophavsmand: Jock, Dr. Christian
 • Verfügbarkeit: Auf Lager
 • EAN: 9783941274983

€59,90

For nylig er teknisk overvågning blevet væsentligt vigtigere. Årsagerne hertil er blandt andet den stigende flytning af ikke-ministerielle opgaver til underordnede myndigheder, privatiseringen af ​​offentlige opgaver og det hyppige tværgående samarbejde mellem ministerier. I sidste ende viser det officielle tekniske tilsyn sig i stigende grad at være et styrings- og...

variant

For nylig er teknisk overvågning blevet væsentligt vigtigere. Årsagerne hertil er blandt andet den stigende flytning af ikke-ministerielle opgaver til underordnede myndigheder, privatiseringen af ​​offentlige opgaver og det hyppige tværgående samarbejde mellem ministerier. I sidste ende viser det officielle tekniske tilsyn sig i stigende grad at være et styrings- og kontrolinstrument inden for offentlig forvaltning. Forfatteren gennemfører en omfattende systematisering af det tekniske tilsyn i det nuværende eksisterende system, men viser samtidig veje til en ny tilgang på området. Til dette formål hengiver han sig først til terminologien og oprindelsen af ​​det tekniske tilsyn. Det følgende er et indblik i tilsynets status quo, hvori især resultaterne af en omfattende empirisk undersøgelse blev inddraget. Efterfølgende analyseres eksisterende problemstillinger ud fra en tværfaglig synsvinkel og praktiske løsninger vises. Til sidst præsenteres to tilgange, der kan tjene som grundlag for en fremtidig omlægning af det tekniske tilsyn.

Detaljer

 • Titel: Instrumentet til teknisk overvågning
 • Undertitel: Juridiske og administrative problemer og potentielle yderligere udviklinger
 • Forfatter: Dr. Christian Jock
 • Udgave: 1. udgave
 • Udgivet: 1. udgave 30/12/2011
 • Emne: Lov
 • Produkttype: Bog (hardcover)
 • Produkttype: Afhandling
 • Sprog: Tysk
 • Indbinding: Softcover (paperback)
 • Mål: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
 • Omfang: 357 sider
 • Tilstand: Ny (krympeindpakket i folie)
 • Nøgleord: Tilsyn, teknisk tilsyn, love, kontrolniveau, legitimitet, NSM, obligatoriske opgaver, lovgivning, risikostyring, kontrol, administration, håndhævelse, instruktioner, hensigtsmæssighed

Indholdsfortegnelse

A. Introduktion
I. Problemområde
1. Stigende betydning af teknisk tilsyn
2. Effekter af et stadig mere komplekst, dynamisk miljø
3. Pluralisering i retshåndhævelsen, der bringer enhed i fare
4. Specialtilsyn og selvstændige administrative enheder
II. Forskningens tilstand
III. Mål for arbejdet / procedure
IV. Undersøgelsens struktur

B. Oprindelse, definition og afgrænsning af det tekniske tilsyn
I. Historisk Oprindelse
II. Definitioner af teknisk tilsyn i litteraturen
1. Anvendelsesområde
2. Intensitet af indflydelsesmuligheder
III. Begrebet (faglig) supervision - brug og ordanalyse
1. Generelt sprog
2. observationsfunktion
3. Korrektionsfunktion
4. Eksamen
IV. Negative grænser
1. Differentiering fra observation
2. Afgrænsning fra kontrol
3. Adskillelse fra linje
4. Afgrænsning fra styring
5. Afgrænsning til kontrollen
6. Afgrænsning fra evaluering
7. Sammenfatning
V. Skelninger fra andre typer tilsyn
1. Økonomisk tilsyn
2. Føderalt tilsyn
3. Supervision
4. Juridisk tilsyn
5. Særligt tilsyn

C. Teknisk tilsyn i dag
I. Ramme
1. Økonomien
2. Demografiske ændringers konsekvenser for personalestrukturen
3. Den stigende globalisering
4. Stigning i usikkerheder på grund af komplekse, vage problemsituationer
5. Ændringen i statsforståelsen - nye krav til staten
6. Ændringen af ​​værdier
7. Den hastige udvikling inden for informations- og kommunikationsteknologi
8. Konsekvenser af denne udvikling
II. Det tekniske tilsyn i dag i positiv ret
1. Forfatningsret
a) Grundlov
b) Statsforfatninger
2. Simpel lov
a) Generel organisationsret
b) Kommunalret
c) Speciallove
III. Udformningen af ​​det tekniske tilsyn i dag
1. Instrumenter og genstande for professionel supervision
2. Fagtilsyn inden for den direkte statsforvaltning
3.Teknisk tilsyn med administrative enheder/agenter med egen retlig handleevne
a) dualistisk model
b) monistisk model
IV status quo og interne tilgange til videreudvikling af det tekniske tilsyn i forbundsstaterne og på forbundsstaterne niveau
1. En oversigt over de enkelte tilgange
a) Baden-Württemberg
b) Bayern
c) Berlin
d) Brandenburg
e) Frie hansestaden Bremen
f) Frie og hanseatiske Byen Hamburgg) Hessen
h) Mecklenburg-Vorpommern
i) Niedersachsen
j) Nordrhein-Westfalen
k) Rheinland-Pfalz
l) Saarlandm) Sachsen
n ) Sachsen-Anhalt
o) Slesvig-Holsten
p) Thüringen
q) Bund
2. Sammenfatning: ligheder og forskelle
V. Status quo for teknisk tilsyn - En empirisk undersøgelse
1. Udformning af undersøgelsen
a) Forskningsområde
b) Kriterier for valg af lande
c) Begrundelse for valg af lande
2. Generel metode og implementering
a) Målgruppe og orientering
b) Design af spørgeskemaerne
c) Implementering og support
3. Undersøgelsen
a) Deltagerstruktur
b) Grundlæggende erfaringer
aa) Generelle erfaringer
bb) Særlige træk efter omstrukturering
c) Tilsynsmåde
d) Intensitet
e ) Hyppighed af tilsynskontakter
f) Reguleringstæthed
g) Bevidsthed om målene
h) Problemer med flere ansvarsområder
i) Kontrolinstrumenter
j) Risikovurdering
k) Behov til ændring
aa) Genereltbb) Hvad skal ændres?
l) Brug af internetbaserede værktøjer
aa) Brugsvillighed
bb) Årsager til afvisning
m) Generelle bemærkninger
4. Sammenfatning / Vigtigste tendenser
VI. Resultater af forskellige undersøgelser foretaget af Revisionsretten
1. Forbundsrevision
2. Statsrevisionen Niedersachsen

D. Problemer inden for teknisk overvågning og mulige løsninger i det eksisterende system
I. Juridisk og organisatorisk område
1. Teknisk tilsyn med kompensation for åben lovbestemt styring
2. Specialisttilsyn som korrektiv til pluraliseringen i udførelsen
3. Teknisk tilsyn med forskellige ministerier over samme institution
4. Manglende kontrolviden
5. Kommunikation og dokumentation som forudsætning for tilsynsvirksomhed
6. Uvidenhed om målene for overvåget opgaveudførelse
II. Administration, statskundskab og økonomi
1. Samspil mellem det tekniske tilsyn og den nye kontrolmodel
2. Specialisttilsyn og ministerielle kontrolambitioner
3. Teknisk tilsyn som et instrument til kvalitetsstyring
4. Mere effektivt tilsyn på grund af bedre resultater fra håndhævelsesmyndighederne
III. Adfærds- og ledelseskulturrelateret område
1. Manglende faktuel effektivitet af instruktioner
2. Intensitet og udøvelse af tilsyn
3. Incitamentsdilemma
4. Tilsynsstile

E. Teknisk tilsyn - en ny tilgang
I. Risikostyringssystemer til teknisk tilsyn
1. Risikostyringens oprindelse: den private sektor
a) Indholdet af et risikostyringssystem
b) Risikobegrebet
2. Risikostyring i den offentlige sektor
a) Den nuværende situation
b) Farer ved at indføre et risikostyringssystem
3. Den praktiske og organisatoriske implementering
a) krav
b) risikostyringscyklus
aa) risikostrategi
bb) risikoidentifikation / risikogenkendelse
cc) risikoanalyse og vurdering
dd) risikokontrol / risikostyring / risikostrategier
ee) risikoovervågning / justering af risikostrategien
ff) risikokontrol og internt overvågningssystem
4. Konklusion / Sammenfattende anbefalinger
II. Internetbaserede instrumenter inden for rammerne af teknisk tilsyn
1. Internet og internetbrug
2. Web 1.0 Værktøj
a) Chat
b) Forum
aa) Funktionalitet og teknologi
bb) Typer af internetfora
3. Web 2.0
a) Wikier
b) Andet Web 2.0-instrumenter
4 totalvægtning

F. Resumé
I. Om essensen af ​​teknisk tilsyn
II. Specialisttilsyn og risikostyring
III. Tilsynsforhold/kontrolafstand
IV. Specialisttilsyn og ny kontrolmodel
V. Kommunikation
VI. Personale
VII. Specialisttilsyn som et "læringskontrolsystem"
VIII. Definition
IX. Resumé

Forfatter

Christian Jock studerede jura og administration ved universiteterne i Bonn og Speyer. Siden han afsluttede sit juridiske kontorarbejde, har han arbejdet som foredragsholder og konsulent ved det tyske forskningsinstitut for offentlig forvaltning i Speyer. Han er desuden medlem af instituttets bestyrelse. Ud over teknisk supervision fokuserer hans forskning især på modernisering af administrationen i de føderale og delstatslige regeringer samt områderne kvalitetsstyring og strategisk ledelse i offentlig administration. Derudover er forfatteren forfatter og redaktør af forskellige publikationer og arbejder jævnligt som underviser ved universitetet i Tbilisi.

Downloads

Download indholdsfortegnelse

Download læseprøve

.

Download af en e-bog kan leveres med det samme.

DRM: Digitalt vandmærke
Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærke og er derfor personliggjort til dig. Hvis e-bogen videregives til tredjeparter på misbrug, er det muligt at spore den tilbage til kilden.

Filformat: PDF (Portable Document Format)
Med et fast sidelayout er PDF'en særdeles velegnet til fagbøger med spalter, tabeller og figurer. En PDF kan vises på næsten alle enheder, men er kun egnet i begrænset omfang til små skærme (smartphone, e-reader).

Systemkrav:
PC/Mac: Du kan læse denne e-bog med en pc eller Mac. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.
e-læser: Denne e-bog kan læses med (næsten) alle e-bogslæsere. Den er dog ikke kompatibel med Amazon Kindle.
Smartphone/tablet: Uanset om det er Apple eller Android, kan du læse denne e-bog. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.

Køb af e-bøger fra udlandet
Af skatteretlige årsager kan vi sælge e-bøger kun inden for Tyskland og Schweiz. Vi kan desværre ikke opfylde e-bogsordrer fra andre lande.