Ayle, Dr. Taye Bekele

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Den monotypiske tropiske træart Hagenia abyssinica (Rosaceae) er en anemogam og anemokorisk bredbladet tvebotræart hjemmehørende i Afrika. Fossile pollenbeviser tyder på, at den immigrerede til Etiopien fra syd under det sene Pleistocæn. Chloroplasthaplotyperne identificeret i Hagenia er grupperet i to afstamninger og demonstrerede et stærkt mønster af kongruens mellem deres geografiske fordeling og genealogiske forhold. Begrænset genstrøm gennem frø, sammenhængende rækkeviddeudvidelse, mutation og sjælden langdistancespredning formede den genetiske struktur i kloroplastgenomet i Hagenia. Populationer viste moderat til høj gendiversitet og...

€28,50