træ, dr Elias

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Energiomsætningen i forbrændingsmotorer spiller en vigtig rolle både for varestrømmen og for individuel transport. Ud fra hensynet til råstofknaphed og den konstante befolkningstilvækst er en detaljeret forståelse af de fysiske sammenhænge nødvendig for at kunne gennemføre denne omlægningsproces med optimal effektivitet og dermed effektiv ressourceudnyttelse. Formålet med dette arbejde er at opnå en dybere forståelse af de interne motorprocesser og samspillet mellem udvalgte aspekter. Til dette formål udføres laserbaserede målinger af systemdefinerende variable i en optisk tilgængelig forbrændingsmotor. Nærværende arbejde...

€39,90