Bonato, Dr. Thorsten

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Max-cut-problemet er et NP-hårdt kombinatorisk optimeringsproblem defineret på urettede vægtede grafer. Det består i at finde en delmængde af grafens noder, således at den samlede vægt af kanterne mellem delmængden og dens komplement maksimeres. Denne bog omhandler en ny separationstilgang, der skal bruges inden for en branch-and-cut-algoritme til at løse max-cut-problemer til optimalitet. Metoden er baseret på grafsammentrækning og muliggør hurtig adskillelse af såkaldte ulige cyklusuligheder. Derudover beskriver vi teknikker til at tilføje muligvis manglende kanter til en allerede sammentrukket...

€49,90