Broking, Dr. Beate H

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Elevernes uddannelsesmæssige succes er indiskutabelt tæt forbundet med sunde, motiverede lærere: sundheden for alle involverede i undervisningsprocessen fremmer kvaliteten af ​​skolerne. I arbejdsmedicin er der et stigende indtryk af, at især lærere ofte betegner sig selv som udbrændte. Formålet med arbejdet er at udvikle et undersøgelsesinstrument i forbindelse med sundhedsfremme for lærere, hvormed der kan skabes en individuel ressourceanvendelsesprofil til opretholdelse og fremme af sundhed. Hvis læreren bruger de ressourcer, de har til rådighed, kan de bedre bevare deres helbred....

€44,90