Bruns, Dr. Christopher

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Dynamiske markeder og skiftende rammebetingelser (f.eks. forkortede innovations- og produktlivscyklusser), hvis stadig hurtigere forandring ses som en stor udfordring for logistikken og dermed for distributionen og dens planlægning, kræver en hurtig tilpasning af varefordelingen inden for et given distributionsstruktur. Kernen i dette arbejde er et planlægningskoncept for den alsidige distribution af varer i engrosdistributionssystemer, som under hensyntagen til de konstant skiftende påvirkningsfaktorer muliggør kontrol og overvågning af den decentraliserede lagerplanlægning af et distributionssystem, der styres i profitcenterorganisationsform . Planlægningskonceptet giver...

€59,90