Hertug, Jorge

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Kul er blevet udvundet og udvundet på verdensplan i nogen tid. Dette råmateriale, der er blevet beskrevet som industrialiseringens motor, bruges hovedsageligt til elproduktion og stålproduktion og giver lande med tilstrækkelige reserver en vigtig position i verdensøkonomien ved at kunne producere deres egen energi. Tyskland er et af de lande med de højeste kulreserver i verden. RAG Deutsche Steinkohle er en del af RAG Aktiengesellschaft-gruppen og er ansvarlig for fremme af tysk stenkul på vegne af den offentlige sektor. Virksomheden...

€39,90