Eitel, Dr. Felix P

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Selvantændelse af kulbrinter i turbulente strømningsmiljøer spiller en nøglerolle i mange konstruerede forbrændingssystemer. Tændingen i diesel- eller HCCI-motorer er specifikt initieret af disse komplekse processer og tjener således millioner af individuelle bevægelser. Selvantændelsesprocesser har dog også uønskede fænomener, f.eks. B. som at banke på i benzinmotorer er yderst relevant. Emnet for denne afhandling er den eksperimentelle undersøgelse af kulbrinters selvantændelse i turbulente strømme med det formål at beskrive disse rumligt højdynamiske processer og dermed opnå en dyb forståelse af dem....

€39,90