Ekue, Dr. Marius Rodrigue Mensah

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Ackee er en underudnyttet art hjemmehørende i Vestafrika, der er vigtig for levebrød for landbefolkningen og kandidatarter til domesticering. Men fordi arten blev forsømt i så lang tid, er nøgleviden, der er afgørende for at udarbejde en klar domesticeringsstrategi, meget kortfattet i regionen. Denne bog giver data fra Benin om landmandens indfødte viden og opfattelse af variation under hensyntagen til forskellen mellem etniske grupper og køn, den morfologiske variation i træ- og frugtegenskaber i forhold til miljøet og den genetiske...

€32,00