Eliades, Dr. Nicolas G

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Cedrus brevifolia (Cypern cedertræ) er en smal endemisk art af Cyperns flora. Artens udbredelse har i dag kun været begrænset til én population, som er uensartet og har været begrænset til fem nabobevoksninger (pletter) i regionen Pafos-skoven. Selvom C. brevifolia er en endemisk art med et snævert udbredelsesområde, udviser den høj genetisk diversitet. Baseret på dette resultat ser arten ikke ud til at være karakteriseret ved grundlæggereffekt. Den høje genetiske diversitet tyder også på, at der ikke opstod nogen flaskehals...

€36,00