Hash, Thorsten

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Begreberne stat og statssystem har altid bestemt dannelsen af ​​teorier i internationale relationer. Under det hurtige pres for at ændre sig fra forskellige globaliseringsprocesser, er begge begreber i øjeblikket ved at nå grænserne for deres evne til at forklare, ja endda blive en hindring for viden. Denne undersøgelse er derfor dedikeret til både en decideret historisk fremstilling af statens og statssystemets udvikling og en rekonstruktion af den engelske skoles teori. I sammenhæng med den aktuelle teoretiske udvikling er målet at...

€32,90