Heymanns, Michael

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Den internationale indbyrdes afhængighed af markeder og økonomiske relationer stiller driftsselskaberne over for nye opgaver og yderligere udfordringer. Men i interkulturelle økonomiske konflikter, der opstår i spændingsområdet mellem global integration og kulturel identitet, når de gennemprøvede forhandlingsmønstre og mekanismer for konfliktløsning i den respektive hjemmekultur hurtigt deres grænser. Tidskrævende og omkostningskrævende retssager fører normalt kun til en formel afklaring af retskrav fra de involverede parters side, men er uegnede til at skabe grundlag for yderligere samarbejde i begge parters økonomiske...

€29,90