Hoehne, Thomas

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Forfatteren undersøger de juridiske aspekter af indgåelse af transportkontrakter over internettet på en faktuel måde og i et let forståeligt sprog. Udgangspunktet for undersøgelsen er de defensive klausuler, der er indeholdt i mange generelle vilkår og betingelser for transportvirksomheder med hensyn til accept af forsendelser med bestemt indhold eller værdi. Spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det har for befordringsaftalens indgåelse og fortsatte beståen, hvis ingen eller urigtige oplysninger om forsendelsen er deklareret ved bestillingen, undersøges. Der lægges særlig vægt på transportvirksomhedens...

€29,90