Horst, Dr. Hans Joachim

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Denne undersøgelse forsøger at bidrage til forskning i de effektive faktorer ved EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). EMDR er en velundersøgt og effektiv metode til behandling af posttraumatisk stresslidelse (PTSD), hvis effektive faktorer endnu ikke er klart afklaret. Med denne bog er øjenbevægelser afledt direkte fra EOG (elektrokulogram) under en EMDR-typisk indstilling for første gang. Derudover undersøges kortikale processer såsom aktivering, interhemisfæriske aktiveringsforskelle samt hukommelse og revurdering. Ud fra den antagelse, at saccaderne fremkaldt af hurtige øjenbevægelser er en...

€59,90