Huebner, Okka

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Begrebet postmodernisme er blevet et centralt begreb i den humanistiske diskurs siden 1970'erne. Sammen med begrebet poststrukturalisme beskriver det en afvigelse fra modernitetens grundlæggende intellektuelle antagelser. Det, der dog ofte overses, er, at begrebet har en anden betydning i den filosofiske sammenhæng end i den oprindelige litterære kontekst. Mens begrebet filosofisk postmodernisme blev konstitueret i modsætning til oplysningstidens ideer, blev begrebet postmodernisme oprindeligt brugt i litteraturen som en negation af litterær modernitet. Ved hjælp af udvalgte litterære værker af Elfriede...

€24,90