Kirmse, Dr. Gerard

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Der er mange spørgsmål tilbage i design og evaluering af automatiserede rengøringsprocesser for kirurgiske instrumenter. Dette arbejde beskriver en model til evaluering af processen og dens optimering. I alt seksten indflydelsesfaktorer (målemetode, maskine, procesparametre) på rengøringsresultatet er statistisk undersøgt. Test udføres parallelt med forskellige målemetoder (TOC, BCA) og testtilsmudsning på selvkonstruerede, demonterbare prøveemner. Resultaterne sammenlignes med processer i klinikker. En forenklet model for praktisk procesevaluering er udviklet ud fra disse resultater. Modellen tillader en differentieret evaluering og optimering af processer,...

€44,90