Krutz, Dr. Ulrike

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Siden rumfartens begyndelse er der ophobet en enorm mængde menneskeskabt affald i rummet, såkaldt rumaffald. Dette skrot udgør en stadigt større trussel mod satellitter og rumfartøjer.Selv centimeterstore partikler kan udvikle ødelæggende kraft i en kollision med en satellit. Den rumbaserede detektion af rumaffald blev defineret som det sekundære mål for DLR's astronomiske mission AsteroidFinder, hvis primære formål er at detektere jordnære asteroider. Den rumbaserede observation har den fordel, at ingen atmosfære kan forstyrre detektionen af ​​partiklerne. Det er derfor muligt...

€39,90