Fedt, Dr. Michael

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Denne afhandling omhandler længerevarende relationer mellem valutakurserne på verdens mest handlede valutaer. Målet her er at afdække fælles udvikling i valutakurser ved hjælp af empiriske metoder og at analysere årsagerne til disse fælles udviklinger. Indledningsvis anvendes forklarende tilgange baseret på traditionelle makroøkonomiske valutakursmodeller. På grund af det lave forklaringsindhold i disse traditionelle modeller afsløres ikke kun langsigtede fælles udviklinger af valutakurser, der er adskilt fra fundamentale dynamikker, i det følgende, men også omfanget af disse udviklinger drevet af ikke-fundamentale faktorer...

€39,90