Lechner, Dr. Suzanne

Mening 1 så længe fra 1 artikel

For første gang i den europæiske integrations historie tillader Lissabontraktaten et medlemsland at forlade EU uden at give en grund. Hvilke konsekvenser kan exit-muligheden have? Kan det antages, at medlemslandene ikke vil overveje at forlade EU, fordi EU-medlemskabet indtil nu har været så fordelagtigt? Eller vil afslutningen på den europæiske integrationsproces blive varslet med den nu eksplicitte mulighed for at forlade? Kan fortrydelsesretten også bruges som en trussel? Disse og andre spørgsmål besvares i denne afhandling, som ud fra et...

€39,95