Lipskoch, Dr. Henrik

Mening 1 så længe fra 1 artikel

I dag fungerer batterier som strømforsyning til næsten alle elektroniske enheder, som folk bærer rundt på eller installerer på steder, der ikke har adgang til lysnettet. Jo længere et batteridrevet system kan fungere uden behov for genopladning eller batteriudskiftning, jo mere vil vedligeholdelsesomkostningerne og antallet af fejl på grund af utilstrækkelig strømforsyning falde. Dette arbejde tager hensyn til flere uafhængige softwareopgaver, der er tildelt den samme processor. Opgaverne formodes at have hårde deadlines og skal planlægges tidligst deadline først (EDF)....

€39,90