Markwordt Skehan, Dr. Anya

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Værket beskæftiger sig med den juridiske sammenligning af frihedsberøvelseslovgivningen i Tyskland og USA og drager vigtige konklusioner om behovet for ændringer i tysk lovgivning. Efter en oversigt over tysk lov vedrørende arrestationer præsenteres det amerikanske retssystem generelt. Dette efterfølges af forklaringer af teorien og praksis for at indlede varetægtsfængsling i USA. Både den føderale lovgivning i USA og statslovgivningen diskuteres. Statspraksis illustreres af lovene i staterne Californien, Texas og New York. Nærværende arbejde afrundes med et lovsammenligningsafsnit. På den ene...

€49,90