Meiss, Dr. Jan

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Det aktuelle arbejde undersøger to grundlæggende problemer ved små molekyle organiske solceller (OSC): gennemsigtige topkontakter og alternative donormaterialer. Gennemsigtige topkontakter er en forudsætning for omvendte, dvs. topbelyst OSC på uigennemsigtige underlag. Dette arbejde dokumenterer, at gennemsigtige, ultratynde metalfilm er en mulig løsning på denne udfordring. Det er vist, at sølv- eller guldlag med tykkelser Tre diindenoperylenderivater introduceres som grønne donormaterialer. Selvom disse eksperimenter stadig er på et meget tidligt stadie, er OSC fremstillet, som udviser høje spændinger på 1V og...

€39,90