Mendi, Jasmine

Mening 1 så længe 3 fra 3 artikel

Selv i det 21. århundrede er depression stadig et tabuemne, især når det kommer til mandlige medlemmer af vores samfund, som er ramt af denne sygdom. I den første del af dette forskningsarbejde vil det kliniske billede af depression og dens multifaktorielle, dvs. sociale, kognitive og psyko(patologiske) oprindelsestilstande blive vist ud fra et konkret tilfælde. Grundlaget herfor er det fortællende interview, som tidligere er foretaget med en 26-årig ung mand, og hvorfra 38 biografiske begivenhedsdata i sidste ende kunne rekonstrueres....

€32,00

Empirisk, det vil sige kvalitativ samfundsforskning har sat sig til opgave at rekonstruere biografiske bearbejdningsmønstre for læreprocesser, i betydningen konkrete handlinger og udsagn, mellem sociale grupper/institutioner og individet selv. Fokus for interessen er altid mennesket selv, med dets individuelle oplevelser, dets subjektive og selektive opfattelse samt dets interpersonelle interaktion. Derudover analyseres overordnede sociale sammenhænge for at kunne drage konklusioner om sammenhængen mellem samfund og sociale grupper. Den oplevede samfundshistorie, det vil sige den historiske epoke, hvori biografen og hans familie...

€27,90

Depression er stadig et tabu, selv i det 21. århundrede, selvom det teoretisk set kan påvirke enhver. Især når det kommer til mænd, der er ramt af denne sygdom. Billedet af en mand, der lider af depression, modsiger ideerne om et præstationsorienteret samfund. Ydre faktorer som mobning, stress, social isolation, adskillelse generelt kan udløse depression. I første del af dette arbejde skal det kliniske billede af depression og dens multifaktorielle udviklingsbetingelser vises på baggrund af det narrative interview med en...

€34,90