Mishra-Knyrim, Dr. manika

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Ectomycorrhiza Paxillus involutus (to stammer: Maj og Nau) blev brugt til at syntetisere mycorrhiza med Populus canescens i en axenisk kultur. Næste svampestamme Maj og det systemiske fungicid Previcur® N blev anvendt på 5 kloner af Populus nigra stiklinger i åben tilstand. Biometriske parametre, mikrosatellit, fotosyntesehastighed, ekto- og arbuskulær mykorrhisation, endofytisk svampekolonisering, ITS-sekventering, biokemisk analyse, insektfodringstest og emission af flygtige forbindelser blev undersøgt. Detaljer Titel: Indflydelse af ectomycorrhiza Paxillus involutus (Batsch. Ex. Fr.) podning og fungicidbehandling på Populus sp. Forfatter:...

€32,00