nye udgivelser

Mening 1 så længe 6 fra 6 artikel

Das Medium des Rechts ist seine Sprache: Ohne Wörter und Sätze kein Paragraph und kein Gesetzbuch, kein anwaltlicher Schriftsatz und kein richterliches Urteil. Die Juristerei ist im Kern ein Kampf um Begriffe. Der diesjährigen Aufsatzwettbewerb lädt dazu ein, Rechtssprache einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten: In welcher Sprache sollen Gesetze formuliert sein? Mit welcher Sprache sollen Juristen Recht denken, finden und sprechen? Konkret: Ist die Rechtsprache eine Fachsprache, die nur Eingeweihten zugänglich ist und sein soll? Oder können und...

€34,90

På baggrund af globalisering, stadig mere mættede markeder, skiftende kundebehov og konstante forandringer stilles der stadig større krav til levering af tjenesteydelser (af varer og tjenesteydelser) og dermed også til medarbejderes og lederes arbejdsindsats. . Kvalitet, service, pålidelighed og innovation bliver stadig vigtigere. Disse ydelser (performance og vidensarbejde) bestemmer virksomhedens konkurrenceevne. Derudover er ledelsens succes i stigende grad bestemt af den korrekte, fremtidsorienterede tilgang til fænomener som kompleksitet, dynamik og viden. I denne sammenhæng bliver virksomhedsudvikling stadig vigtigere. Virksomhedsudvikling ser...

€84,90

Idéen er oprindelsen til vellykket handling. Idéledelse udgør et vigtigt grundlag for innovationsledelse. Idéhåndtering og den tilhørende BVW virksomhedsforslagsordning er "idémaskiner" og vigtige kilder til nye ideer og forbedringer. Virksomheder bør ikke gå glip af muligheden for at indsamle og bruge ideer og forslag til forbedringer fra medarbejdere, kunder, leverandører og andre grupper. Et holistisk, integreret ledelseskoncept er påkrævet for succesfuld idéledelse. Den integrerede idéstyring har en effekt langt ud over firmaforslagssystemet BVW og omfatter bl.a. Kreativitetsteknikker, patenter, kvalitetscirkler, projektteams,...

€89,90

Siden dens begyndelse har operaens historie været formet af tilpasninger af populære emner og litterært materiale. Men efter hvilke regler fungerer sådanne operatilpasninger? Hvilke dramaturgiske midler bruges i den transformative tilpasningsproces, og hvad er konsekvenserne for den oprindelige skabelon? Med udgangspunkt i den danske opera Lulu af Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau, første gang opført i København i 1824, undersøges bearbejdelsen af ​​en fortællende tekst på et tekstmæssigt og musikalsk niveau. I en direkte sammenligning af librettoen med den litterære skabelon...

€24,90

indhold Bjergvandring som mulighed i skolen er endnu ikke en meget almindelig aktivitet, selvom vandreture kan spores tusinder af år tilbage. Vandredage i skolen foregår ofte ikke som klassiske “vandreture”, men bruges som almindelige dage til museer eller biografer. Træning i naturen er særligt vigtigt for unge mennesker, der vokser op i en medieverden, der ligger fjernt fra naturen og bruger mange timer af deres skoletid siddende.Med udgangspunkt i denne problemstilling beskæftiger denne bog sig med bjergvandringens uddannelsespotentiale og mulige...

€29,90

"Sammen ændrer vi reglerne for pornografi." Det er, hvad den spirende (queer) feministiske pornoscene lover. Men efter hvilke regler fungerer pornografi? Og i hvilket omfang forsøger nye pornoproducenter at bryde med de sædvanlige normer og repræsentationsformer? På den ene side står pornografi for kvindelig objektivering, mandsdominerede nydelsesbilleder og kønsstigmatisering. På den anden side står den for seksuel selvstyrkelse, sexpositivisme og udtryk for egen seksualitet uafhængigt af sociale normer. Især kvindelig homoseksualitet bevæger sig i et separat spændingsfelt, som dette værk...

€24,90