Nieradzik, Lukasz

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Fokus i denne masterafhandling er på tanke-, opfattelses- og handlemønstrene hos Göttingens autonome i 1980'erne. Ved at bruge eksemplet med boligkampens konfliktområder og "autonom antifascisme" analyseres årsagerne til protest, protestmidler og protestkrav samt deres gruppedynamiske konsekvenser ved hjælp af en diskursanalyse af Göttingen Autonomens publikationer i 1980'erne og diskursiv konsolidering i identitetskonstruerende processer af inklusion og eksklusion. Som et konglomerat af en protest-, konflikt- og identitetsorienteret interesse for viden, forsøger undersøgelsen at yde sit bidrag til kulturstudier, der stiller spørgsmålstegn...

€29,90