Schuder, Dr. Stefan

Mening 1 så længe 2 fra 2 artikel

Centralbanker har en vigtig position i nationale økonomier, fordi de påvirker grundlæggende økonomiske parametre såsom prisniveauer, renter og valutakurser med pengepolitiske beslutninger. På grund af centralbankernes enestående position og udviklingen i løbet af finanskrisen siden 2007 rejser spørgsmålet sig, i hvilket omfang pengepolitiske indgreb kan skabe stabilitet og reducere omfanget af kriser. Nærværende arbejde giver et svar baseret på en makroøkonomisk porteføljemodel, hvor der tages hensyn til de finansielle markeders og realøkonomiens gensidige afhængigheder. De modstridende mål for pengepolitiske interventioner...

€44,90

Især i tider med økonomisk spænding er der en følelse af, at de finansielle markeder ikke bidrager til det fælles bedste. I løbet af den stigende globalisering skader finans- og valutakriser ikke kun de lokale forurenere, men også tilsyneladende uinvolverede grupper af samfundet ud over nationale grænser. Samlet set har internationale kapitalstrømme en afgørende indflydelse på udviklingen af ​​den globale økonomi på grund af deres volumen og hastighed. Det er derfor nødvendigt, at de finansielle markeder fungerer i overensstemmelse med...

€24,90