Schuster, Christian Stefano

Mening 1 så længe fra 1 artikel

I størrelsesordenen nogle få nanometer viser silicium nye egenskaber. Det særlige ved nanokrystallinsk silicium er forekomsten af ​​kvanteeffekter. I denne diplomafhandling blev det undersøgt, om bestemte nanostrukturer, såsom et supergitter med siliciumnanokrystaller, er egnede til fotovoltaik, eller om kvanteeffekter kunne bruges til energiomdannelse. Til dette formål blev der produceret ni forskellige solceller med kvartsglas (som et ikke-fotoaktivt substrat) for at gøre den fotovoltaiske effekt af nanostrukturer tilgængelig for analyse. Efter en detaljeret teoretisk behandling af den solcelleeffekt ved hjælp af...

€29,90