Specovius, Daphne

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Bogen omhandler det aktuelle emne om forbrugerbeskyttelse i tilfælde af en lovvalgsklausul i e-handel. Der sættes særligt fokus på de relevante bestemmelser i Rom I-forordningen, som trådte i kraft i Tyskland den 17. december 2009. Et praktisk eksempel, som er inkluderet de relevante steder, tjener til at tydeliggøre og forstå de juridiske forklaringer, også for ikke-advokater. Emnets relevans for virksomhedspraksis, og hvordan man håndterer det, bliver tydeligt på baggrund af en empirisk undersøgelse foretaget af forfatteren og de deraf udledte...

€36,90