Stiehl, Dr. roman

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Bilen med forbrændingsmotor udgør en grundlæggende del af vores transportsystem og vil bevare denne betydning i de kommende år. Udviklingen af ​​endnu mere effektive motorer er derfor et vigtigt forskningsfelt, og inden for benzinmotorer giver ladningsstratificering ved hjælp af multipel indsprøjtning et særligt potentiale herfor. Formålet med dette arbejde er at undersøge de interne motorprocesser med fokus på at identificere mulige årsager til cyklus-til-cyklus udsving. Til dette formål registreres flowet, indsprøjtningsstrålens penetration og flammens egen glød i en optisk tilgængelig...

€39,90