Tassi Bela, Viviane

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Udviklingssamarbejde, der består af hele private og offentlige sponsororganisationer, er mere end nogensinde underlagt globaliseringens forandring og er under internationalt pres. På den baggrund bliver Østrigs udviklingssamarbejdspolitik også i stigende grad kritiseret. Den manglende harmonisering af udviklingssamarbejdet mellem donorlande og vestlige institutioner og det stigende bureaukrati i udviklingssamarbejdet i prioriterede lande i Afrika er blandt de største udfordringer, som der skal findes svar og løsninger på. Dette arbejde viser områder med spændinger og tvetydigheder i udviklingssamarbejdet og bringer en komparativ...

€34,90