stamme, dr Philip John

Mening 1 så længe fra 1 artikel

I tekniske forbrændingsprocesser spiller flammens interaktion med det turbulente strømningsfelt en afgørende rolle for stabiliteten, sikkerheden og effektiviteten af ​​energiomdannelsen. Turbulent forbrænding er et tredimensionelt flerskalafænomen. Ved drift af tekniske brændere kan der også forekomme forbigående forbrændingstilstande som gnist og selvantændelse, flammeslukning og tilbageslag. For at undersøge disse fænomener udvikles billeddannende laseroptiske målemetoder i dette arbejde og anvendes samtidig til måling af transiente flammer i et turbulent miljø. Arbejdet omfatter grundlæggende videreudviklinger af billeddannende højhastighedsmåleteknologi med hensyn til kvantitativ billeddannelse...

€39,90