Volkov, Dr. Anton

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Denne afhandling er fokuseret på den fylogenetiske, biokemiske, strukturelle og fysiologiske analyse af hydrataserne fra Streptococcus pyogenes M49 og Lactobacillus acidophilus NCFM. Disse hydrataser tilhører myosin krydsreaktivt antigen (MCRA) proteinfamilie, for hvilken viden om den biokemiske og fysiologiske funktion er knap. Denne undersøgelse giver den første linje af beviser på den biologiske betydning af denne proteinfamilie som allestedsnærværende bakterielle enzymer, der metaboliserer meget toksiske umættede fedtsyrer til deres mindre toksiske og mere opløselige hydroxyderivater. Bestemt i dette arbejde de novo...

€32,90