Zamarián, Patrick

Mening 1 så længe fra 1 artikel

Patrick Zamariàns kandidatafhandling ved gta-instituttet ved ETH Zürich er dedikeret til en "Pamphlet mod mindreværdskomplekset i tysk arkitektur" udgivet i tidsskriftet Der Baumeister i 1987. Appellen, skrevet af de fremtrædende tyske arkitekter Oswald Mathias Ungers og Meinhard von Gerkan, mødte stor respons - dog kortvarigt - og blev diskuteret yderst kontroversielt i den professionelle verden. Nærværende værk er dedikeret til denne glemte debat for at give et mere differentieret billede af vesttysk arkitektur og dens positioner kort før Murens fald....

€34,90