Zeyrek, Dr. Kan

Mening 1 så længe 2 fra 2 artikel

Som et af verdens brændpunkter i det sidste årti af 1990'erne krævede det vestlige Balkan et energisk vestligt engagement designet primært til at bilægge konflikterne og derefter vejlede nationerne i regionen i at skabe og opretholde demokratiske politiske institutioner, som var forventet. at afbøde intra-nationale spændinger og at tjene til normalisering af mellemstatslige relationer. Men på trods af næsten to årtier lang vestlig vejledning, bistand og betingelser, som mange eksperter påpeger, er det vestlige Balkan stadig en isoleret region i...

€29,90

Udviklingen af ​​den europæiske sikkerhedsarkitektur i den post-bipolære periode er underlagt enorme økonomiske udsving og dynamik med hensyn til sikkerhedspolitik, som kom i forgrunden efter Sovjetunionens sammenbrud og opløsningen af kommunistisk blok. Tyrkiet, som tilhørte den vestlige lejr under "den kolde krig", ser sig i dag ligesom EU stå over for store udfordringer med at opretholde sikkerhedspolitisk stabilitet inden for sit interesseområde. Asymmetrisk krigsførelse, krige af den 'tredje slags' eller international terrorisme er de nye farer, der prioriteres, når der...

€34,00