Jock, Dr. kristen

Mening 1 så længe fra 1 artikel

For nylig er teknisk overvågning blevet væsentligt vigtigere. Årsagerne hertil er blandt andet den stigende flytning af ikke-ministerielle opgaver til underordnede myndigheder, privatiseringen af ​​offentlige opgaver og det hyppige tværgående samarbejde mellem ministerier. I sidste ende viser det officielle tekniske tilsyn sig i stigende grad at være et styrings- og kontrolinstrument inden for offentlig forvaltning. Forfatteren gennemfører en omfattende systematisering af det tekniske tilsyn i det nuværende eksisterende system, men viser samtidig veje til en ny tilgang på området. Til...

€59,90