Corporate learning i et rumligt perspektiv

 • ophavsmand: Schiller, Dr. Claudius
 • Verfügbarkeit: Auf Lager
 • EAN: 9783863760120

€49,90

I mange tyske distrikter er integrationen af ​​lavtuddannede arbejdere på arbejdsmarkedet ved at blive en forretningsmæssig og økonomisk udfordring. Underskud i formel skolegang og erhvervsuddannelse kræver virksomhedsbaserede læringsindsatser for at tilegne sig faglige færdigheder og dermed sikre arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed på længere sigt. Ved at bruge eksemplet med distriktet Cloppenburg i...

variant

I mange tyske distrikter er integrationen af ​​lavtuddannede arbejdere på arbejdsmarkedet ved at blive en forretningsmæssig og økonomisk udfordring. Underskud i formel skolegang og erhvervsuddannelse kræver virksomhedsbaserede læringsindsatser for at tilegne sig faglige færdigheder og dermed sikre arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed på længere sigt. Ved at bruge eksemplet med distriktet Cloppenburg i Niedersachsen, hvis positive udvikling på arbejdsmarkedet betragtes som en succeshistorie, især for lav- og mellemuddannede arbejdstagere, blev fire virksomheder udvalgt, som er karakteristiske for sektoren og kvalifikationsstrukturen i distriktet Cloppenburg . Ved hjælp af metoder til social netværksanalyse og strukturel ligningsmodellering analyseres operationelle læreprocesser af i alt 343 medarbejdere. Ud over formelle og uformelle læringsformer er det regionale miljø en vigtig determinant for virksomhedsintern læring: Samarbejdsnetværk på forskellige rumlige niveauer og regionale sociokulturelle karakteristika påvirker læreprocesser, hvis succesvariabel medarbejdernes faglige kompetence giver politik. konsekvenser for målrettede foranstaltninger til integration af lavtuddannede arbejdstagere på arbejdsmarkedet.

Detaljer

 • Titel: In-company learning fra et rumligt perspektiv
 • Undertitel: Analyse af de faktorer, der påvirker læreprocesser i udvalgte virksomheder i Cloppenburg-distriktet
 • Forfatter: Dr. Claudius Schiller
 • ISBN: 978-3-86376-012-0
 • Forsidefoto: © stock-illustration-9688305-germany - istockphoto.com, © SvetaP - vectorstock.com
 • Universitet: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 • Anmelder: Prof. Dr. Javier Revilla Diez, Prof. Dr. Robert Hassink
 • Udgave: 1. udgave
 • Udgivet: 1. udgave 13/04/2012
 • Afdeling: Geovidenskab
 • Produkttype: Bog (hardcover)
 • Produkttype: Afhandling
 • Sprog: Tysk
 • Indbinding: Softcover (paperback)
 • Mål: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
 • Omfang: XII, 220 sider
 • Tilstand: Ny (krympeindpakket i folie)
 • Nøgleord: Medarbejderprofiler, arbejdsmarked, erhvervskompetence, virksomhedsinterne læreprocesser, virksomhedsintern læring, Cloppenburg, formel læring, uformel læring, virksomhedsinterne netværk, kompetence, læring, læreprocesser, modellering af virksomhedsintern læring, netværksteori, operationalisering af faglig kompetence, strukturel ændring i kvalifikationer, rumlig nærhed , rumlig perspektiv, sektorbestemt strukturændring, færdighedsbaseret organisationsændring, social netværksanalyse, strukturel ligningsmodellering, strukturel forandring

Forfatter

Claudius Schiller, født i Hamborg i 1980, studerede økonomi, økonomisk geografi, statskundskab og offentlig ret ved universiteterne i Göttingen, Kiel og Wales (GB) og uddybede sin universitetsuddannelse inden for geografiske informationssystemer i Canada. Fra 2008 til 2012 arbejdede han som forskningsassistent ved Institut for Økonomisk og Kulturgeografi ved Leibniz Universitet Hannover og forskede i vidensbaseret regional udvikling, regionale arbejdsmarkeder og virksomhedsbaseret læring. Udover universitetsundervisning arbejdede Claudius Schiller som konsulent for virksomheder.

Downloads

Download indholdsfortegnelse

Download læseprøve

Download af en e-bog kan leveres med det samme.

DRM: Digitalt vandmærke
Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærke og er derfor personliggjort til dig. Hvis e-bogen videregives til tredjeparter på misbrug, er det muligt at spore den tilbage til kilden.

Filformat: PDF (Portable Document Format)
Med et fast sidelayout er PDF'en særdeles velegnet til fagbøger med spalter, tabeller og figurer. En PDF kan vises på næsten alle enheder, men er kun egnet i begrænset omfang til små skærme (smartphone, e-reader).

Systemkrav:
PC/Mac: Du kan læse denne e-bog med en pc eller Mac. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.
e-læser: Denne e-bog kan læses med (næsten) alle e-bogslæsere. Den er dog ikke kompatibel med Amazon Kindle.
Smartphone/tablet: Uanset om det er Apple eller Android, kan du læse denne e-bog. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.

Køb af e-bøger fra udlandet
Af skatteretlige årsager kan vi sælge e-bøger kun inden for Tyskland og Schweiz. Vi kan desværre ikke opfylde e-bogsordrer fra andre lande.