Gæld-egenkapital-swap som et overtagelsesinstrument i selvadministreret insolvensbehandling

 • ophavsmand: Lau, Dr. Johannes
 • Verfügbarkeit: Auf Lager
 • EAN: 9783863761912

€59,90

Med loven til yderligere at lette omstruktureringen af ​​virksomheder (ESUG) havde lovgiveren sat sig for at underkaste den tyske insolvenslovgivning, som systemisk er rettet mod opløsning og likvidation, for en ny omstruktureringskultur. Nærværende undersøgelse bidrager til den juridiske diskussion om de problemstillinger, der rejses i denne sammenhæng og undersøger især...

variant

Med loven til yderligere at lette omstruktureringen af ​​virksomheder (ESUG) havde lovgiveren sat sig for at underkaste den tyske insolvenslovgivning, som systemisk er rettet mod opløsning og likvidation, for en ny omstruktureringskultur. Nærværende undersøgelse bidrager til den juridiske diskussion om de problemstillinger, der rejses i denne sammenhæng og undersøger især spørgsmålet om, hvorvidt konkursretsreformen har skabt lettere vilkår for overtagelse af virksomheder ud over retssikre og planlægningssikre rammer for succesfuld virksomhed. omstrukturering. Efter præsentation og evaluering af udvalgte procedurer, reformundersøgelser og praktiske udtalelser undersøger forfatteren, hvordan gæld-egenkapital-swap kan omdannes til et koncept for (omstrukturering) virksomhedsovertagelser, især i selvadministrerede insolvensordninger. Selvom de (foreløbige) selvadministrationsprocedurer på ingen måde er en nødvendig forudsætning for en gælds-equity-swap – en insolvensadministrator kan jo også arbejde hen imod dette – tilbyder de væsentlige implementeringsforenklinger med henblik på brug som overtagelsesinstrument . Afslutningsvis vises betingelserne for en stort set planbar insolvens med særligt henblik på rekonstruktionschefens mulighed for at påvirke den selvadministrerede insolvensplanprocedure og de involverede parter.

Detaljer

 • Titel: Gæld-equity-swap som et overtagelsesinstrument i selvadministrerede insolvensordningssager
 • Forfatter: Dr. Johannes Lau
 • Serie: Serie af publikationer om selskabs-, skatte- og insolvensret
 • Udgave: 1. udgave
 • Bånd: 3
 • Udgiver: Dr. Jan Niklas Bittermann, Dr. Johannes Lau, Dr. Sebastian Brinkmann
 • Udgivet: 1. udgave 10.11.2016
 • Emne: Lov
 • Produkttype: Bog (hardcover)
 • Produkttype: Afhandling
 • Sprog: Tysk
 • Indbinding: Softcover (paperback)
 • Mål: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
 • Omfang: 173 sider
 • Tilstand: Ny (krympeindpakket i folie)
 • Nøgleord: gæld-egenkapital-swap, nødlidende gældsinvestering, selvadministration, ESUG, værdiansættelse af fordringer, aktionærposition i insolvens, lov til at lette omstrukturering af virksomheder, insolvensplanbehandling, insolvenssqueeze-out, insolvenslovreform, kapitalnedskæring, omstruktureringsinstrument, beskyttelsessager , virksomhedsomstrukturering, virksomhedsovertagelse, overtagelsesinstrument

Indholdsfortegnelse

§ 1 Indledning
I. Indledning
II. arbejdsforløb

§ 2 Grundlæggende om gæld-equity swaps
I. Indledning og definition

1. Sådan fungerer det
2. Historisk udvikling
3. Varianter/manifestationer

II. Økonomisk baggrund

1. Krisebegreb
2. Handlingsmuligheder

a) Terminologi for virksomhedens omstrukturering
b) Likvidation af virksomheden ("opbrud")
c) Fortsættelse af virksomheden (sponsor)

III. Afgrænsning af gæld-egenkapital-swap til den overførende omstrukturering

1. Fordele ved overført afhjælpning
2. Ulemper ved at overføre ombygning

IV. Implementering under selskabsret

1. Kapitalnedsættelse
2. Kapitalforhøjelse mod indskud i naturalier
3. Kontant kapitalforhøjelse til lovligt minimum
4. Udelukkelse af tegningsretter
5. Reorganiseringsblokadepotentiale for de gamle aktionærer

v Forholdet til insolvensbehandlingen
IV foreløbigt resultat

1. Fri/udenretslig rekonstruktion
2. Omstrukturering i insolvensbehandling

a) Situationen før insolvensretsreformen
b) Reform af insolvenslovgivningen og reformmål

VI. Mellemresultat

§ 3 Gæld-egenkapital-swap ved insolvens
I. Standard insolvensbehandling
II. Den reformerede insolvensplanprocedure

1.Insolvensplanens retlige karakter
2 Insolvensplanens formål
3. Fremgangsmåde

III. Praktisk udnyttelse af selvadministration

1. Foreløbig selvforvaltning (§ 270a InsO)
2. Fremgangsmåde for forberedelse af en rekonstruktion (§ 270b InsO)
3. Kreditorudvalgets stilling
4. Stilling som Depotmester
5. Rådgiverdeltagelse og omstruktureringsdirektør

IV. Praktisk udnyttelse af gælds-equity-swap

1. Inddragelse af egenkapitalrettighederne i insolvensplanen
2. Forlængelse af forbuddet mod hindring
3. Begrænset juridisk beskyttelse
4. Yderligere implementeringsforenklinger

v Mellemresultat

§ 4 Første erfaringer under den nye lov
I. ESUG undersøgelser/stemmer om reformens succes
II. Første praktiske use cases

1. Pfleiderer AG
2. Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG
3. SIAG Schaaf Industrie AG
4. centrotherm solcelleanlæg AG
5. IVG Immobilien AG
6. Prokon Regenerative Energies GmbH

III. Erfaringer fra de første procedurer

§ 5 Aktionærposition og værdiansættelsesspørgsmål i planlægningsprocessen
I. Introduktion til problemerne
II. Kompatibilitet med overordnet lov

1. Forfatningsmæssige krav
2. Europæiske lovkrav
3. Aktionærerstatning

a) Aktievurdering baseret på likvidationsværdier
b) Hensyn til fortsatte værdier
c) Børsværdi som beregningsgrundlag
d) Opgørelse

4. Mellemresultat

III. Forudsætninger og omfang for udelukkelse af tegningsretter

1. Selskabsretlig begrundelse for en tegningsret

a) § 225a, stk. 3 InsO som juridisk reference
b) Mindst ret til at deltage i en kontant kapitalforhøjelse

2. Insolvenslovgivningen overlapper selskabsretten
3. Udtalelse
4. Mellemresultat

IV. Værdiansættelse af fordringer som led i apportindskud

1. Faktisk økonomisk værdi

a) Fortsættelsesværdier som beregningsgrundlag
b) Likvidationsværdier som beregningsgrundlag

2. Gæld-Equity Swap på Par

a) Balancetilgang
b) Praktiske argumenter for et bidrag på nominel værdi

3. Udtalelse
4. Mellemresultat

§ 6 Gæld-egenkapital-swap som overtagelsesinstrument
I. Grundlaget for den afhjælpende overtagelse

1. Indledning
2. De involveredes motiver/interesser
3. Overtagelsesperiode
4. Nødlidende gældsinvestering
5. Påvirkning gennem erhvervelse af fordringer

a) Typer af tilgodehavender og sikkerhedsniveauer
b) Finansielle forpligtelser
c) Samarbejde med kreditorer

6. Mellemresultat

II. Strategisk brug af den reformerede selvforvaltning

1. Placering af egne rådgivere

a) Chief Restructuring Officer som selvadministrator
b) Påvirkning af ledelsen

2. Kreditorudvalgets medbestemmelsesret

a) Kontrol med udvalgsstørrelse
b) Udtalelse

3. Valg og kontrol af administrator
4. Skifterettens stilling
5. Mellemresultat

III. Oprettelse af strategisk insolvensplan

1. Planskabelontilladelse
2. Gruppeopdeling Højre

a) Strategisk gruppestyrke
b) Brug af fiktiv godkendelse
c) Stigning i godkendelsesprocent gennem køb
d) Misbrugsgrænse og retslig kontrol

3. Mellemresultat

IV. Indgreb i en selvsanering iværksat af skyldner

1. Ændrede motiver hos de involverede på debitorsiden
2. Påvirkning inden indsendelse af ansøgning

a) Indirekte indflydelse på insolvensbegæringen
b) Lettere adgang til selvadministration via § 270b InsO

3.Påvirkning efter egen ansøgning og åbning af procedure

a) Påvirkning af det nedsatte kreditorudvalg
b) Indsendelse af konkurrerende insolvensplaner
c) Påvirkning af en debitors plan

4 defensive strategier
5. Mellemresultat

v Kritik af status quo

1. Misbrug af proceduren for beskyttelsesskjold
2. Rådgivers indflydelsesrækkevidde
3. Kritik af eksemplet i kapitel 11
4. Krav om ikke-insolvens rekonstruktionsbehandling
5. Reform af omstruktureringsskattelovgivningen
6. Udtalelse

§ 7 Konklusion

Bibliografi

Downloads

9783863761912_indholdsfortegnelse

9783863761912_Leseprobe

.

Download af en e-bog kan leveres med det samme.

DRM: Digitalt vandmærke
Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærke og er derfor personliggjort til dig. Hvis e-bogen videregives til tredjeparter på misbrug, er det muligt at spore den tilbage til kilden.

Filformat: PDF (Portable Document Format)
Med et fast sidelayout er PDF'en særdeles velegnet til fagbøger med spalter, tabeller og figurer. En PDF kan vises på næsten alle enheder, men er kun egnet i begrænset omfang til små skærme (smartphone, e-reader).

Systemkrav:
PC/Mac: Du kan læse denne e-bog med en pc eller Mac. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.
e-læser: Denne e-bog kan læses med (næsten) alle e-bogslæsere. Den er dog ikke kompatibel med Amazon Kindle.
Smartphone/tablet: Uanset om det er Apple eller Android, kan du læse denne e-bog. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.

Køb af e-bøger fra udlandet
Af skatteretlige årsager kan vi sælge e-bøger kun inden for Tyskland og Schweiz. Vi kan desværre ikke opfylde e-bogsordrer fra andre lande.