German Engineer92.224t> C2lément. Leder 3 - Industriudstyr2.26 Leder 4 - Udviklingssamarbejde2.27 Virksomhedsejer 1 og 2 - Professionelle tjenester2.28 EU-officielle 12.29 Politisk rådgiver - Rwanda2.30 Økonomisk rådgiver - Udviklingssamarbejde 2.31 Kenyansk officiel3. Liste over særlige økonomiske zoner i Afrika 4. Besøg på stedet4.1 Bole Lemi Industrial Zone Besøg på stedet – Etiopien4.2 Besøg i den østlige industrizone i Kina – Etiopien4.3 Kigali SEZ-webstedsbesøg med Rwanda Development Board – Rwanda4.4 Eksportbehandlingszone Athi River Site Visit - Kenya4,5 SEZ og Technology Park Grand Bassam – Côte d'Ivoire 5. Skift registreringskort og billedsammenligning i høj opløsning 6. ChangeMatrix Downloads Download indholdsfortegnelse Download uddrag.">

Europæisk investeringsfremme i Afrika som et initiativ mod migration?

 • ophavsmand: Ried, Dr. Oliver Thorsten
 • Verfügbarkeit: Auf Lager
 • EAN: 9783863762704

€59,90

indhold Den såkaldte "europæiske migrantkrise" i 2015 har fornyet de europæiske lederes, og især den tyske regerings, opmærksomhed på Afrika. Det ambitiøse mål med Tysklands "Marshall-plan for Afrika" er at støtte den private sektors aktivitet på kontinentet og i sidste ende reducere uønsket migration til Europa. Denne bog giver en...

variant

indhold

Den såkaldte "europæiske migrantkrise" i 2015 har fornyet de europæiske lederes, og især den tyske regerings, opmærksomhed på Afrika. Det ambitiøse mål med Tysklands "Marshall-plan for Afrika" er at støtte den private sektors aktivitet på kontinentet og i sidste ende reducere uønsket migration til Europa. Denne bog giver en gennemgang af fortællingen om "økonomisk udvikling mod migration" med fokus på Tyskland.

Med udgangspunkt i et makroperspektiv ser man først på det generelle forhold mellem udenlandske direkte investeringer og økonomisk udvikling i Afrika. Fuzzy-set kvalitativ komparativ analyse (fsQCA) bruges til at analysere en stikprøve af data på landeniveau. En anden del udforsker mere detaljeret perspektivet for den tyske private sektor, og hvordan vækst og investeringer ville påvirke migration fra Afrika til Europa. Til dette formål blev der gennemført en kvalitativ indholdsanalyse af 31 semistrukturerede ekspertinterviews. Bogen afsluttes med en analyse af særlige økonomiske zoner, der er blevet et bredt støttet politisk instrument til at tiltrække investeringer og skabe arbejdspladser. Ud af hele stikprøven af ​​afrikanske zoner er 11 undersøgt i detaljer ved hjælp af interviews, feltforskning og en analyse af ændringsdetektering af Geografisk Informationssystem (GIS).

Detaljer

 • Titel: Europæisk investeringsfremme i Afrika som et initiativ mod migration?
 • Forfatter: Oliver Thorsten Ried
 • Udgave: 1. udgave
 • Forsidefoto: © Sono Creative - stock.adobe.com
 • Universitet: Philipps University of Marburg
 • Karakter: Summa cum laude
 • Udgivet: 28/06/2021
 • Fag: Økonomi
 • Produkttype: Bog (hardcover)
 • Produkttype: Afhandling
 • Sprog: Engelsk
 • Indbinding: Softcover (paperback)
 • Mål: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
 • Omfang: 571 sider
 • Tilstand: Ny (krympeindpakket i folie)
 • Søgeord: Afrika, afrikanske zoner, modmigrering, økonomisk vækst, europæisk investeringsfremme, finansiel infrastruktur, fsQCA, fuzzy-set kvalitativ komparativ analyse, investeringsstrømme, særlig økonomisk zone

Forfatter

Oliver Thorsten Ried har en bachelorgrad i Business Administration fra University of Mannheim og en mastergrad i International Business fra HEC Paris. Siden sin eksamen i 2014 har han arbejdet for adskillige internationale organisationer, regeringer og virksomheder som konsulent med base i Frankfurt a.M., Tyskland.

Indholdsfortegnelse

Tabeller
Figurer
Forkortelser
Anerkendelser

Del I: Indledning og indledende tanker

1. Indledning
1.1 Struktur
1.2 Forskningsspørgsmål og -hypoteser
1.3 Forskningstilgang – Metode
1.3.1 Investering og økonomisk vækst – Metode
1.3.2 Migrationsforebyggelse og muligheder i den private sektor – Metode
1.3.3 Særlige økonomiske zoner i Afrika – Metode

2. Makrotendenser, vækstmuligheder og økonomiske drivkræfter
2.1 Demografiske ændringer
2.1.1 Befolkningstilvækst
2.1.2 Stigende middelklasse
2.1.3 Urbanisering
2.2 Naturressourcer (In- )Afhængighed

Del II: Analyse

1. Investering og økonomisk vækst
1.1 Investeringsstrømme og inklusiv vækst – hvad vi ved
1.1.1 FDI-strømme til Afrika
1.1.2 Litteraturgennemgang – FDI og inklusiv vækst
1.1.2.1 FDI – Teoretisk koncept og empirisk evidens
1.1.2.2 FDI's indflydelse på vækst – Teoretiske begreber og empirisk evidens
1.2 FDI-påvirkning på BNP-vækst, menneskelig udviklingsindeks og GINI-koefficient – ​​Analyse og fund
1.3 Investeringer og Udvikling - Mellemkonklusion

2. Migrationsforebyggelse og muligheder i den private sektor
2.1 Migration – hvad vi ved
2.1.1 Fundamenter for migrationsforskning
2.1.2 Evne og lyst
2.1.3 Push and Pull Factors
2.1.4 Flygtninge
2.15 Oprindelse og destinationer
2.1.6 Overførsler og andre virkninger af migration i hjemlande
2.2 Migration og investeringer – Analyse og resultater
2.2.1 Muligheder for tyske investorer
2.2.1.1 Udvikling af indenlandsk forbrugskraft
2.2.1.2 Lovende sektorer
2.2.1.3 Lande af interesse for investorer
2.2.1.4 International konkurrence
2.2.2 Udfordringer for investorer
2.2.2.1 Værdikæder, logistik , Infrastruktur
2.2.2.2 Informationsunderskud
2.2.2.3 Utilstrækkelige produkter
2.2.2.4 Korruption og bureaukrati
2.2.2.5 Uddannelse og træning
2.2.2.6 Finansiering
72.2.2. Markeder
2.2.2.8 Retsstatsprincippet
2.2.2.9 Risikoaversion
2.2.2.10 Manglende fokus og kapacitet
2.2.2.11 Andre udfordringer
2.2.3 Afbødning af investeringshindringer
2.2.3.1 Holistisk tilgang
2.2.3.2 Hvad afrikanske lande kan gøre
2.2.3.3 Hvad Tyskland kan gøre
2.2.3.4 Virksomheders interesse i støtte
2.2.3.5 Hvad virksomheder kan gøre
2 .2.4 Potentiel indvirkning på migration til Europa
2.2.4.1. Øjeblikkelig effekt
2.2.4.2 Antal job, der kan skabes
2.2.4.3 Advarsler
2.2.5 Langsigtet indvirkning og handlingsrum
2.3 Økonomisk udvikling og migrationsbevægelser – mellemkonklusion

3. Særlige økonomiske zoner – Den magiske nøgle?
3.1 Særlige økonomiske zoner – hvad vi ved
3.1.1 Hvad er særlige økonomiske zoner?
3.1.2 Zoneydelse – Teorien
3.1. 2.1 FDI-attraktion
3.1.2.2 Jobskabelse
3.1.2.3 Eksportvækst
3.1.2.4 Strukturelle effekter
3.1.2.5 Succesfaktorer
3.1.3 Særlige økonomiske zoner i Afrika
3. Særlige økonomiske zoner i Afrika – Analyse og fund
3.2.1 SEZ-programmer i Afrika – En sammenligning
3.2.1.1 Etiopien
3.2.1.2 Rwanda
3.2.1.3 Kenya
3.2.1.4 Nigeria
3.2.1.5 Gabon
3.2.1.6 Marokko
3.2.1.7 Angola
3.2.2 SEZ-baserede jobskabelsesstrategier i Afrika – Fire casestudier
3.2.2.1 Mono-tematisk produktion for Eksport - Bole Lemi Industrial Park, Etiopien
3.2.2.2 Multi-Purpose - Kigali SEZ, Rwanda
3.2.2.3 Den kinesiske zone - China Eastern Industry Zone, Etiopien
3.2.2.4 Multi-Industry Export Zone - Athi River EPZ, Kenya
3.3 Særlige økonomiske zoner – mellemkonklusion

Del III: Resultater

1. Konklusion

2. Begrænsninger og fremtidige forskningsmuligheder

Bibliografi

Bilag

1. fsQCA scatterplots

2. Interviewudskrifter
2.1 Michael Oos
2.2 nigeriansk investor
2.3 Alexander Schwörer
2.4 Andreas Wenzel
2.5 Kurt Jansen og Thomas Rolf
2.6 Bruno Wenn
2.7 Officiel 1
2.8 Manager 2 – Consumer Goods
2.9 Christoph Kannengiesser
2.10 Dr. Thomas Helle
2.11 Dr. Michael Brüntrup
2.12 Dr. Abdul Kamara
2.13 James Wakiaga
2.14 William Muhwava
2.15 Norbert Noisser
2.16 Leder 1 – Industrielt udstyr
2.17 Dr. Saliou Barry
2.18 Hinrich Behrens
2.19 Ibrahima Sory Camara
2.20 Ibrahim Camara
2.21 Ibrahima Cofing Diallo
2.22 Marcus Miller
2.23 Oli> German Engineer92.224t> C2lément.
Leder 3 - Industriudstyr
2.26 Leder 4 - Udviklingssamarbejde
2.27 Virksomhedsejer 1 og 2 - Professionelle tjenester
2.28 EU-officielle 1
2.29 Politisk rådgiver - Rwanda
2.30 Økonomisk rådgiver - Udviklingssamarbejde
2.31 Kenyansk officiel

3. Liste over særlige økonomiske zoner i Afrika

4. Besøg på stedet
4.1 Bole Lemi Industrial Zone Besøg på stedet – Etiopien
4.2 Besøg i den østlige industrizone i Kina – Etiopien
4.3 Kigali SEZ-webstedsbesøg med Rwanda Development Board – Rwanda
4.4 Eksportbehandlingszone Athi River Site Visit - Kenya
4,5 SEZ og Technology Park Grand Bassam – Côte d'Ivoire

5. Skift registreringskort og billedsammenligning i høj opløsning

6. ChangeMatrix

Downloads

Download indholdsfortegnelse

Download uddrag

.

Download af en e-bog kan leveres med det samme.

DRM: Digitalt vandmærke
Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærke og er derfor personliggjort til dig. Hvis e-bogen videregives til tredjeparter på misbrug, er det muligt at spore den tilbage til kilden.

Filformat: PDF (Portable Document Format)
Med et fast sidelayout er PDF'en særdeles velegnet til fagbøger med spalter, tabeller og figurer. En PDF kan vises på næsten alle enheder, men er kun egnet i begrænset omfang til små skærme (smartphone, e-reader).

Systemkrav:
PC/Mac: Du kan læse denne e-bog med en pc eller Mac. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.
e-læser: Denne e-bog kan læses med (næsten) alle e-bogslæsere. Den er dog ikke kompatibel med Amazon Kindle.
Smartphone/tablet: Uanset om det er Apple eller Android, kan du læse denne e-bog. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.

Køb af e-bøger fra udlandet
Af skatteretlige årsager kan vi sælge e-bøger kun inden for Tyskland og Schweiz. Vi kan desværre ikke opfylde e-bogsordrer fra andre lande.