FM 32 | Deltagelse Orientering | 3. Udgave

€49,90

Fokus for ledelse, ledelse og ledelse er mennesket. Samtidig repræsenterer medarbejderen den vigtigste "kapital" i en virksomhed.Medarbejdernes deltagelse anses for en væsentlig faktor for succesfuld udførelse, implementering af mål, opgaver og projekter for virksomheden. Ledere og medarbejdere yder et væsentligt bidrag til implementeringen af ​​disse mål og dermed til virksomhedens...

Fokus for ledelse, ledelse og ledelse er mennesket. Samtidig repræsenterer medarbejderen den vigtigste "kapital" i en virksomhed.Medarbejdernes deltagelse anses for en væsentlig faktor for succesfuld udførelse, implementering af mål, opgaver og projekter for virksomheden. Ledere og medarbejdere yder et væsentligt bidrag til implementeringen af ​​disse mål og dermed til virksomhedens succes med deres personlige engagement, præstationer, ideer og kreativitet. Udover medarbejderorientering og opgaveorientering er deltagelsesorientering en vigtig dimension af ledelsesadfærd, som der ofte ikke tages tilstrækkeligt hensyn til Inden for rammerne af deltagelsesorientering er der fokus på at sikre, at medarbejderne er godt integreret i beslutningsprocessen , i de løbende forbedringsprocesser, i Kvalitets-, forandrings-, videns- og innovationsledelsen og dermed også integreret i de organisatoriske videns-, uddannelses- og læreprocesser. Det får identifikationen med opgaven, kvalifikationen og motivationen hos medarbejderne til at stige. Dette øger arbejdsledelsen og arbejdsglæden på samme tid. Som et resultat af deltagelse forbedres kvaliteten af ​​produkter og tjenester. At tage hensyn til medarbejdernes viden og erfaring, når de analyserer problemer og udvikler eller vælger løsninger på problemer, fører til større arbejdseffektivitet. Deltagelsesorienteret ledelsesadfærd fremmer medarbejdernes uafhængighed. Hvis medarbejderne får den passende frihed, eller får de mulighed for at deltage kreativt i processerne, udvikle og komme med forslag, så favoriseres tilsvarende innovationer, som forbedrer virksomhedens konkurrenceevne.
Da ledelsens, medarbejdernes og dermed virksomhedens succes i stigende grad bestemmes af den korrekte, fremtidsorienterede eller strategiske tilgang til fænomener som kompleksitet, dynamik og viden, repræsenterer ledelsesdimensionen af ​​deltagelsesorientering en effektiv ledelse og lederopgave at fremme identifikation , motivation, kreativitet, innovation og forbedring i en medarbejderorienteret og kvalitetsfremmende virksomhedskultur.
Denne lærebog af Prof. dr dr h.c. Ulrich Wehrlin giver læseren det grundlæggende i metoder og koncepter til succesfuld implementering af deltagelsesorientering og øget ledelsessucces. Den henvender sig til iværksættere, ledere, ledere, studerende og lærere fra forskellige discipliner og fagfolk, der er interesseret i ledelse eller at stifte en virksomhed. Bogen optræder i serien "Fremtidsledelse" - fremtidsorienteret, innovativ virksomhedsledelse, forandringsledelse, personale- og organisationsudvikling i den lærende organisation.

Detaljer

 • Titel: Deltagelsesorientering
 • Undertitel: Stigning i identifikation, integration, motivation, personligt engagement, præstation, kreativitet, succes gennem samarbejde og deltagelse
 • Forfatter: Prof. Dr. dr h.c. Ulrich Wehrlin
 • Række: Fremtidig ledelse
 • Udgave: 3. udgave
 • Bånd: 32
 • Udgiver: Prof. Dr. dr h.c. Ulrich Wehrlin
 • Udgivet: 3. udgave 30.12.2019
 • Fag: Økonomi
 • Produkttype: Bog (hardcover)
 • Produkttype: lærebog
 • Sprog: Tysk
 • Indbinding: Softcover (paperback)
 • Mål: 21,0 x 14,8 cm (DIN A5)
 • Omfang: 587 sider
 • Tilstand: Ny (krympeindpakket i folie)
 • Nøgleord: arbejdseffektivitet, opgaveorientering, virksomhedsmedbestemmelse, virksomhedsforslagsordning, virksomhedsadministration, delegation, engagement, ledelse, ledelsesdimension, ledelsessucces, ledelsesstil, brainstorming, identifikation, individualistisk ledelsesstil, innovationsledelse, integration , løbende forbedringsproces, kooperativ ledelse, medarbejderdeltagelse, ledelse, Medbestemmelse, medbestemmelse, fælles ansvar, samarbejdsorientering, deltagelse, deltagende ledelse, personaleledelse, personaleledelse, personaleledelse, personlig ledelse, personlig ledelsesstil, projekt ledelse, procesledelse, procesoptimering, kvalitetsledelse, kvalitetsforbedring, kvalitetsforbedring, selvrealisering, teamledelse, virksomhedsledelse, virksomhedskultur

Download af en e-bog kan leveres med det samme.

DRM: Digitalt vandmærke
Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærke og er derfor personliggjort til dig. Hvis e-bogen videregives til tredjeparter på misbrug, er det muligt at spore den tilbage til kilden.

Filformat: PDF (Portable Document Format)
Med et fast sidelayout er PDF'en særdeles velegnet til fagbøger med spalter, tabeller og figurer. En PDF kan vises på næsten alle enheder, men er kun egnet i begrænset omfang til små skærme (smartphone, e-reader).

Systemkrav:
PC/Mac: Du kan læse denne e-bog med en pc eller Mac. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.
e-læser: Denne e-bog kan læses med (næsten) alle e-bogslæsere. Den er dog ikke kompatibel med Amazon Kindle.
Smartphone/tablet: Uanset om det er Apple eller Android, kan du læse denne e-bog. Du skal bruge en PDF-fremviser - fx Adobe Reader.

Køb af e-bøger fra udlandet
Af skatteretlige årsager kan vi sælge e-bøger kun inden for Tyskland og Schweiz. Vi kan desværre ikke opfylde e-bogsordrer fra andre lande.