Prof. Dr. dr h.c. Ulrich Wehrlin fremtidig ledelse

Mening 1 så længe 12 fra 74 artikel

I de senere år er sundhedsledelse på arbejdspladsen blevet mere og mere vigtig i politik, erhvervsliv og samfund. I virksomheder, organisationer, universiteter eller i administrationen er kvalificerede, motiverede og frem for alt sunde medarbejdere med deres bidrag til præstation den vigtigste "ressource". Af denne grund øgede disse institutioner deres indsats for at opretholde og fremme deres ansattes sundhed. I dag er sundhed og arbejdsmiljø, sundhedsfremme og forebyggelse af afhængighed centrale elementer i personaleledelse Alle aktiviteter kan konceptuelt samles i en...

€89,90

Fremtiden er usikker! Det kan ikke forudsiges. Ikke desto mindre er ledelsens succes i stigende grad bestemt af den korrekte, fremtidsorienterede håndtering af fænomener som kompleksitet, dynamik og viden. For fremadrettede beslutninger kan ledelsen f.eks. trække på resultaterne af virksomhedernes fremsyn og trendforskning. Virksomhedsfremsyn henviser til fremtidige spørgsmål, som virksomheder stiller sig selv. Dette giver mulighed for at gennemgå strategierne og formulere nye. På den måde kan fremtidige markeder og produkter eller innovationer også spores. Der anvendes forskellige instrumenter og...

€89,90

Økonomi og samfund stiller stadig højere forventninger til mennesker. Samtidig føler flere og flere sig tvunget til at skubbe grænserne for deres egne formåen, både på arbejde og i fritiden. Det er ofte ikke muligt permanent at indfri de høje forventninger. Mange af de ramte "brænder ud internt" og lider over tid af følgerne af udbrændthedssyndrom (ca. 25 % af arbejderne). De bliver ofte overvældet og udviser over tid farlige symptomer. Typiske konsekvenser er svaghed, udmattelse, desperation, manglende drivkraft, irritabilitet,...

€89,90

Bald erhältlich

Psykisk stress og stress har udviklet sig til alvorlige sundhedsstressfaktorer. Medarbejderne bliver mere og mere stressede. I stressforskning betragtes stress som en uspecifik reaktion fra organismen på eventuelle krav, en subjektivt intenst ubehagelig spændingstilstand. Dette skyldes frygten for, at en situation ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt, og at det er vigtigt at undgå den. Vedvarende, kronisk, negativ stress kan forårsage forskellige sygdomme og udbrændthed. Når energireserverne er brugt op, falder præstations- og koncentrationsevnen samt kreativiteten ofte. Andre typiske symptomer på stress...

€69,90

Bald erhältlich

I de senere år er sundhedsledelse på arbejdspladsen blevet mere og mere vigtig i politik, erhvervsliv og samfund. I virksomheder, organisationer, universiteter eller i administrationen er kvalificerede, motiverede og frem for alt sunde medarbejdere med deres bidrag til præstation den vigtigste "ressource". Af denne grund øgede disse institutioner deres indsats for at opretholde og fremme deres ansattes sundhed. I dag er sundhed og arbejdsmiljø, sundhedsfremme og forebyggelse af afhængighed centrale elementer i personaleledelse Alle aktiviteter kan konceptuelt samles i en...

€89,90

Bald erhältlich

I det moderne arbejdsliv betragtes "ledelse gennem påskønnelse" som et uundværligt aspekt af alt menneskelige ressourcearbejde, personale- og organisationsudvikling. Påskønnelse er også en integreret del af moderne arbejdssikkerhed. Det betragtes som det grundlæggende element i et holistisk virksomhedssundhedsledelsessystem. Påskønnelse spiller en vigtig rolle inden for området "sund ledelse". Faktisk er ønsket om anerkendelse, kærlighed og opmærksomhed eller påskønnelse ledemotivet hos mennesker for deres handlinger (sansning, tænkning, beslutning og handling). Påskønnelse bidrager til "sund ledelse" og udgør en central komponent i...

€49,90

Bald erhältlich

Situationsbestemt ledelse omtales ofte som "fremtidens lederstil". Ikke desto mindre har mange ledere svært ved at finde den rette ledelsesstil og med succes at implementere den. Faktisk er der ingen universelt anvendelig, optimal ledelsesstil Situationsbestemt ledelse er ikke en ledelsesstil, men et beslutningskoncept til at bestemme en ledelsesadfærd eller ledelsesstil, der er passende til den respektive situation. Forskellige faktorer er afgørende for succes med situationsbestemt ledelse. Det er blandt andet vigtigt at fastlægge den konkrete ledelsessituation og graden af ​​modenhed...

€69,90

Bald erhältlich

Fokus for ledelse, ledelse og ledelse er mennesket. Samtidig repræsenterer medarbejderen den vigtigste "kapital" i en virksomhed.Medarbejdernes deltagelse anses for en væsentlig faktor for succesfuld udførelse, implementering af mål, opgaver og projekter for virksomheden. Ledere og medarbejdere yder et væsentligt bidrag til implementeringen af ​​disse mål og dermed til virksomhedens succes med deres personlige engagement, præstationer, ideer og kreativitet. Udover medarbejderorientering og opgaveorientering er deltagelsesorientering en vigtig dimension af ledelsesadfærd, som der ofte ikke tages tilstrækkeligt hensyn til Inden for...

€49,90

Bald erhältlich

Selv om mennesker er i fokus for ledelsesledelse og -ledelse, og medarbejdere betragtes som den vigtigste "kapital" i en virksomhed, er opfyldelsen af ​​præstationer, gennemførelsen af ​​mål i form af succesfuldt udførte opgaver og projekter af meget høj og eksistentiel relevans. Med deres personlige engagement, ydeevne og kreativitet yder ledere og medarbejdere et væsentligt bidrag til implementeringen af ​​disse mål og dermed til virksomhedens succes. Ud over medarbejderorientering repræsenterer opgaveorientering en vigtig dimension af ledelsesadfærd. Det er vigtigt at blive...

€79,90

Bald erhältlich

Mennesker er i fokus for ledelsesledelse. Medarbejderen er den vigtigste "kapital" i en virksomhed. I privatlivet såvel som på arbejdet stiller mennesker højere standarder for deres eget helbred, velvære, livskvalitet og formål. De ønsker at føle sig godt tilpas og værdsat på arbejdet. Præstationer bør anerkendes. Medarbejderorientering er ikke kun at betragte som en vigtig ledelses- og ledelsesopgave, men repræsenterer også en central startfaktor for udviklingen af ​​hele virksomhedskulturen Vigtigheden af ​​bløde kompetencer har været kendt siden 1980'erne. Ledere og...

€79,90

Bald erhältlich

Peter Drucker har allerede påpeget, at mennesker er ledelsens fokus. Ledelse, ledelse og ledelse fokuserer på mennesker. Den vigtigste "kapital" i en virksomhed er dens ansatte. Menneskets mest værdifulde aktiv er hans helbred. Det er vigtigt at bevare og bevare det i privatlivet såvel som på arbejdet. Samtidig bliver folk selv mere og mere sundhedsbevidste. De vægter sundhed, velvære, livskvalitet og formål mere højt. Det er ikke kun balancen mellem arbejds- og privatliv, der i stigende grad bliver i fokus...

€79,90

Bald erhältlich

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv bliver i stigende grad i fokus for privat og offentlig interesse. Gennem work-life balance WLB har politikere og iværksættere i flere år med succes arbejdet med at skabe balance mellem arbejde og privatliv som en foranstaltning mod arbejdsrelaterede stresssymptomer eller helbredsnedsættelser. Work-life balance WLB forstås på den ene side som en ledelses- og ledelsesform, men på den anden side som et instrument til bæredygtig personaleledelse. Sundhed og produktivitet er af stor betydning for dem, der...

€89,90

Bald erhältlich